Pagina principală

    Instructiuni pentru autori

     Articolele vor fi transmise în format electronic, în vederea evaluării, după care autorii vor fi informaţi asupra deciziei de publicare şi a eventualelor observaţii ale evaluatorilor. Studiile transmise vor fi în limba română, format A4, caractere Times New Roman 12 la 1,5 rânduri, urmând ca articolele acceptate să fie editate în formatul revistei, de către editor. Pentru figuri, tabele, hărţi şi alte elemente grafice trebuie specificată sursa. Articolele trebuie însoţite de un rezumat în limba engleză de maxim 10 linii, cuvinte cheie şi clasificări JEL. Textul articolului trebuie urmat de bibliografie şi (eventual) anexe. Nu impunem o limită a numărului de pagini, dar recomandăm încadrarea în intervalul 10 - 40 de pagini.
     Lucrările transmise trebuie să includă contribuţii originale care nu au mai fost publicate anterior. În cazul în care lucrarea a mai fost publicată parţial sau integral, acest lucru trebuie menţionat şi se va face numai dacă autorul a obţinut acordul scris al publicaţiei care deţine drepturile de autor. Fiind vorba de caiete de lucru, este permisă publicarea ulterioară a cercetărilor incluse în Studii Economice, în forma iniţială sau altă formă. Nu impunem cedarea drepturilor de autor asupra studiilor publicate.

    Politica de recenzie

     Articolele primite sunt evaluate în sistem double blind peer review, urmând a se comunica autorilor rezultatul evaluării şi eventualele cerinţe care trebuie îndeplinite în vederea publicării. Nu se percepe nicio taxă pentru evaluare / publicare.


Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Consiliul științific
ISSN 2285 - 7036

Contact

Georgeta Rădulescu
xgx11@yahoo.com© 2014 - Academia Română- Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu"