Pagina principală
Anul 2023
 
   1. CRIZA GAZELOR NATURALE DIN EUROPA. CAUZE ALE APARIȚIEI ȘI EVOLUȚIA ACESTEIA
       Marius Bulearcă, Mihai-Sabin Muscalu
   2. CRIZA GAZELOR NATURALE DIN ROMÂNIA. CAUZE ALE APARIȚIEI ȘI EVOLUȚIA ACESTEIA
       Marius Bulearcă, Mihai-Sabin Muscalu

Anul 2022
 
   2. INTEGRAREA FISCALĂ ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
       Ada Cristina Albu
   3. INFLUENȚA DIGITALIZĂRII ASUPRA PRODUSULUI INTERN BRUT REGIONAL. CAZUL ROMÂNIEI
       Daniela Antonescu, Victor Platon, Ioana Cristina Florescu

Anul 2021
 
   1. POLITICI FISCALE PROCICLICE ȘI ANTICICLICE, ÎN ȚĂRILE MEMBRE UE NON-EURO
       Aurel Iancu, Dan Constantin Olteanu

Anul 2020
 
   3. REDISTRIBUIREA REDUSĂ ÎNCETINEȘTE CREȘTEREA ECONOMICĂ ȘI PROVOACĂ PUTERNICE TENSIUNI SOCIALE
        Florin Georgescu, Ana-Maria Cazacu, Alexandra-Mariana Cojocaru
   6. PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA SUB PRESIUNE. REPERE PRIVIND DEFICITUL DE FORŢĂ DE MUNCĂ
       Luminiţa Chivu, George Georgescu, Alina Bratiloveanu, Irina Băncescu
   6. PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA SUB PRESIUNE. CEREREA ŞI OFERTA DE FORŢĂ DE MUNCĂ
       Luminiţa Chivu, George Georgescu

Anul 2019
 
   2. LIBERALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNIEI (1990-2000)
       Aurel Iancu

Anul 2018
 
   1. CREȘTERE ECONOMICĂ, ACUMULARE ȘI DEZECHILIBRE ÎN ROMÂNIA PERIOADEI COMUNISTE
       Aurel Iancu, Florin Marius Pavelescu
   2. CONVERGENȚA MACROECONOMICĂ ȘI REGIONALĂ
       Lucian-Liviu Albu, Nicu Marcu
   3. EVOLUȚIA CERCETĂRII ECONOMICE DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMUL SECOL
       Luminița Chivu, Valeriu Ioan-Franc
   6. SĂNĂTATEA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1919-2015
       Florin Marius Pavelescu
   7. ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1919-2017
       Florin Marius Pavelescu

Anul 2017
 
   2. FLUCTUAȚIILE CREȘTERII ECONOMICE DIN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 1990-2016
       Florin Marius Pavelescu, Dan Constantin Olteanu

Anul 2016
 

Anul 2015
 
   5. CONSOLIDAREA FISCALĂ PRIN AUSTERITATE ȘI POLITICILE UE DE SUPRAVEGHERE
       Aurel Iancu, Dan Olteanu
   7. STUDIUL ECONOMIEI, SINTEZA UNEI AVENTURI
       Tiberiu Schatteles

Anul 2014
 
   2. CREDITAREA ȘI INSTABILITATEA ECONOMICĂ. STUDIU DE SINTEZĂ
       Dan Constantin Olteanu
   3. EXTINDERI ALE REGRESIEI CU PUNCTE MULTIPLE
       George Daniel Mateescu

Anul 2013
 
   2. DINAMICA ENERGIILOR REGENERABILE ÎN UE ȘI ROMÂNIA
       Mariana Papatulicǎ, Petre Prisecaru
   5. STUDIU DE IMPACT PRIVIND REFORMELE LEGISLAȚIEI MUNCII ÎN ROMANIA
       Raluca Dimitriu, Tiberiu Ţiclea, Luminiţa Chivu, Constantin Ciutacu
   7. DINAMICA ECHILIBRULUI EXTERN AL ROMÂNIEI ȘI AL ȚĂRILOR CEE
       Dan Constantin Olteanu

Anul 2012
 
   3. COMPETIȚIA BANCARĂ ÎN ROMÂNIA. O NOUA ABORDARE STRUCTURALĂ
       Cezar Mereuta, Bogdan Capraru

Anul 2011
 

Anul 2010
 

Anul 2009
 
   1. CONVERGENTA REALA
       Aurel Iancu
   2. CONVERGENȚA INSTITUȚIONALA ȘI INTEGRAREA ÎN UE
       Aurel Iancu
   3. CONVERGENȚA NOMINALĂ
       Aurel Iancu
   4. CONVERGENȚA REALĂ ȘI INTEGRAREA ÎN UE
       Aurel Iancu
   5. EVIDENȚE PRIVIND INTENSITATEA FENOMENULUI BALASSA-SAMUELSON PENTRU ECONOMIA ROMANEASCĂ
       Moisa Altar, Lucian-Liviu Albu, Ionuț Dumitru, Ciprian Necula
   6. ESTIMAREA CURSULUI REAL DE ECHILIBRU ȘI A DEVIAȚIILOR PENTRU ROMÂNIA
       Moisa Altar, Lucian-Liviu Albu, Ionuț Dumitru, Ciprian Necula
   13. INDICATORI PRIVIND CONVERGENȚA REALA ȘI APLICAȚIILE ACESTORA
       Eugen Ștefan Pecican
   14. CONVERGENȚA PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
       Ion E. Anghel, Victor Iancu


Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Consiliul științific
ISSN 2285 - 7036

Contact

Georgeta Rădulescu
xgx11@yahoo.com© 2023 - Academia Română- Institutul Național de Cercetări Economice